close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arenas Bleach - płynny koncentrat wybielający ARENAS®-bleach jest płynnym koncentratem wybielającym na bazie chloru do zastosowania w pralkach. Koncentrat wybielający zapewnia śnieżną białość i usuwa zażółcenia, plamy po farbie i pleśni ze wszystkich białych tekstyliów oraz tekstyliów odpornych na działania chloru np.: obrusów, fartuchów roboczych, tekstyliów kuchennych.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

390.37

390.37ARENAS®-bleach
Płynny koncentrat wybielający

Właściwości
ARENAS®-bleach jest płynnym koncentratem wybielającym na bazie chloru do
zastosowania w pralkach. Koncentrat wybielający zapewnia śnieżną białość
i usuwa zażółcenia, plamy po farbie i pleśni ze wszystkich białych tekstyliów oraz
tekstyliów odpornych na działania chloru np.: obrusów, fartuchów roboczych,
tekstyliów kuchennych.
Skład (wg 648/2004/WE)
Ustabilizowany aktywny chlor > 10%
pH (koncentratu): ok. 13
Obszar zastosowania
Specjalny produkt zawierający chlor przeznaczony wyłącznie do zastosowania
w pralce. Do wybielania plam po farbie i pleśni z białych tekstyliów (bawełna)
i z innych tekstyliów nadających się do wybielania. Przed użyciem należy
sprawdzić odporność tekstyliów na działanie produktu. (Należy zwrócić uwagę
m.in. na symbol ∆ oznaczający wybielanie).
Sposób użycia
ARENAS®-bleach należy dodać do pierwszego płukania podczas prania.
Czas działania 7-10 min. Zaprogramowanie procesu prania i ustawienie
dozowania następuje wyłącznie przez pracownika serwisowego firmy KIEHL.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
niewłaściwego zastosowania produktu!
Zużycie na kg tekstyliów
Zużycie chemii zależy od wielkości używanej pralki.

C, Żrący w koncentracie; N, Niebezpieczny dla środowiska w koncentracie;
R 31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. R 34 Powoduje oparzenia. R 50 Działa
bardzo toksycznie na organizmy wodne. S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą
ilością wody. S 45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady
lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S 50 Nie mieszać z kwasami. S 61 Unikać zrzutów do
środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. S 24/25 Unikać
zanieczyszczenia skóry i oczu. S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie
rękawice ochronne okulary lub ochronę twarzy.
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj