close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Diwa Basic - delikatny płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych Płynny środek przeznaczony do mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach jedno - i wielokomorowych. DIWA- Basic zapewnia szybkie i dokładne usuwanie resztek pokarmów oraz osadów z herbaty i kawy. Redukuje nawarstwianie się skrobi na mytych naczyniach. Produkt jest skuteczny przy każdej twardości wody, zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych. DIWA- Basic jest wolny od NTA, chloru i fosforanu, a przez to szczególnie przyjazny dla środowiska naturalnego i delikatny dla czyszczonego materiału.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

172.50

172.50

717.20DIWA-Basic
Delikatny płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych

Właściwości
Płynny środek przeznaczony do mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach
jedno - i wielokomorowych. DIWA- Basic zapewnia szybkie i dokładne usuwanie resztek
pokarmów oraz osadów z herbaty i kawy. Redukuje nawarstwianie się skrobi na mytych
naczyniach. Produkt jest skuteczny przy każdej twardości wody, zapobiega tworzeniu
się osadów wapiennych. DIWA- Basic jest wolny od NTA, chloru i fosforanu, a przez to
szczególnie przyjazny dla środowiska naturalnego i delikatny dla czyszczonego materiału.
Skład (wg 648/2004/WE)
Amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne < 5 %, zasady, inhibitor korozji.
pH (koncentratu): ok. 13,5 pH (roztworu roboczego): ok.10,5
Obszar zastosowania
Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad takich jak:
porcelana, szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Nie używać do mycia aluminium,
gumy i naczyń z delikatną dekoracją! Optymalny wynik mycia zostaje uzyskany
w kombinacji ze środkiem do płukania naczyń DIWA- Pronto.
Sposób użycia
Dozowanie produktu DIWA-Basic następuje za
pośrednictwem dozownika zmywarki lub zaprogramowanego
urządzenia dozującego KIEHLA. W celu osiągnięcia
najlepszego efektu zmywania dozowanie zostaje ustawione
przez technika serwisowego KIEHLA i dopasowane
odpowiednio do warunków obiektowych ( twardości wody,
stopnia zabrudzenia, rodzaju zmywarki). Wartości dozowania
mieszczą się w przedziałach 1,5 - 5 g na 1 L wody.
W przypadku zmiany produktu dozownik i wężyki dozownika
należy gruntownie przepłukać wodą.
Zużycie
Zużycie chemii zależy od warunków obiektowych i wprowadzonych danych.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub
styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: Sodium Hydroxide (INCI)
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj