close× Zadzwoń 41 354 30 72
ROYAL OXYTAB - tabletki tlenowe do dezynfekcji wody basenowej Preparat w postaci stałej; występuje w postaci: tabletki 20 g.
Dostępność : Brak w magazynie
SKU : 0807

81.18

81.18


Stosowanie: Pierwsze dozowanie: 10 tabletek i 400ml Aquablanc A na każde 15m3 wody.

Dozowanie uzupełniające: raz w tygodniu 5 tabletek na 15m3 wody, pozostawić do rozpuszczenia w pływaku dozującym i raz w tygodniu dolać bezpośrednio do basenu 100ml Aquablanc A na każde 15 m3 wody. W celu dokładnego określenia i kontroli ilości dozowanej, skontrolować urządzeniem do testowania tlenu jego zawartość!. Zawartość po 2 godzinach od momentu dozowania nie powinna wynosić mniej niż 8mg/ L, nie może spaść poniżej 5mg/ L. Dozowanie powinno się przeprowadzać wieczorem. Wartość pH wody należy utrzymywać na poziomie 7,0-7,4. W czasie wykonywania zabiegu – dozowania przez konsumentów stosować odzież, rękawice i okulary ochronne. Usunąć źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia. W użyciu profesjonalnym stosować się do zaleceń zawartych w karcie charakterystyki.

Uwaga! Nie mieszać z innymi produktami przed użyciem.

Informacje dodatkowe: Podczas dłuższej nieobecności włożyć CHLOROTAB do dozownika, a po powrocie wyjąć. Przy użyciu aktywnego tlenu należy jako produkt dodatkowy używać POOLMAN GLONEX (odpowiednik produktu Aquablanc A).

Ostrzeżenie: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieprawidłowe użycie środka. Przed użyciem przeczytaj etykietę lub kartę charakterystyki.

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj