close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arenas Excellent - wzmacniacz prania w procesie prania tekstyliów ARENAS®-Excellent jest wolnym od fosforanów wzmacniaczem prania tekstyliów podczas prania głównego. Dzięki kombinacji ARENAS®- wash lub ProMop®-CLEAN z ARENAS®-Excellent nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia zostają usunięte z tekstyliów.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

462.90

462.90

925.81ARENAS®-excellent
Płynny wzmacniacz prania w procesie prania tekstyliów

Właściwości
ARENAS®- excellent jest wolnym od fosforanów wzmacniaczem prania tekstyliów podczas
prania głównego. Dzięki kombinacji ARENAS®-wash z ARENAS®-excellent nawet najbardziej
uporczywe zabrudzenia zostają usunięte z tekstyliów.
Skład (wg 648/2004/WE)
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, sole nieorganiczne, substancje pomocnicze.
pH (koncentratu) = ok. 14 pH (roztworu roboczego) = w zależności od zastosowanej
kombinacji środków
Obszar zastosowania
W kombinacji z ARENAS®- wash do prania białych i kolorowych tekstyliów. Nie stosować
do tekstyliów z wełny i jedwabiu. Należy zwrócić uwagę na maksymalną temperaturę prania
pojedynczych tekstyliów. W kombinacji z ARENAS®-wash i ARENAS®-oxydes przeznaczony
do chemiotermicznego prania z dezynfekcją tekstyliów nadających się do wybielania.
Sposób użycia
W procesie prania głównego tekstylia posortowane wg rodzaju i koloru zostają
wyprane w ARENAS®- wash zgodnie z podaną temperaturą prania.
Kanister ARENAS®- excellent należy podłączyć do przyłącza pompy
przeznaczonej dla środka wzmacniającego pranie. Dozowanie jest określone
programem pralki i następuje automatycznie.

Zużycie na kg prania
Zużycie chemii zależy od wielkości stosowanej pralki.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305/351/338 BW PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Zawiera: Potassium Silicate (INCI).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj