close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Veroclean - ekspresowy płyn do mycia gruntownego Próbowałeś kilku środków do mycia gruntownego i nie dały rady usunąć nawarstwionych powłok polimerowych. Veroclean w krótkim czasie poradzi sobie z długotrwale odkładanymi warstwami polimeru.
Dostępność : w magazynie
SKU : 1725

Dostępne opcje :

521.21

521.21


Kiehl Veroclean 10L Ekspresowy płyn do mycia gruntownego.
Produkt o bardzo dużej sile czyszczenia przeznaczony do usuwania polimerów z podłóg pokrytych powłokami nawarstwionymi w wyniku długotrwałej pielęgnacji, których do tej pory nie można było usunąć całkowicie lub częściowo zwykłymi środkami do mycia gruntownego. Niskopieniący i bardzo skuteczny. Dzięki właściwością bardzo szybkiego rozpuszczania, wymagany jest tylko krótki czas działania produktu na powłokę.
SKŁAD (648/2004/EG)
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %,
mydło< 5%,fosforany<5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki , barwniki, substancje zapachowe.

pH koncentratu= ok. 9,5
pH roztworu= ok. 9

ZASTOSOWANIE
Do wodoodpornych, wrażliwych lub odpornych na zasady wykładzin podłogowych takich jak np.: linoleum, guma , PCV, poliolefiny, kamień naturalny i sztuczny. W przypadku wykładzin trudnych do określenia należy wykonać przed zastosowaniem produktu test na odporność materiału.

SPOSÓB UŻYCIA
Mycie gruntowne wykładzin podłogowych pokrytych powłoką lub po pielęgnacji:

1-3 L na 8 L zimnej wody.
Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, krótko pozostawić do zadziałania, szorować, jeżeli zachodzi potrzeba wlać gorącą wodę do zbiornika, zebrać brudną wodę, zmyć gruntownie czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu!

ZUŻYCIE NA M2
Mycie gruntowne: 90 ml

Xi- Drażniący
R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę
S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przestrzegać zaleceń karty charakterystyki WE i karty technicznej produktu. Produkt nie jest towarem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art.1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj