close× Zadzwoń 41 354 30 72
Royal Rovlon 70 Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni Płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym przeznaczony do higienicznej deezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni materiałów zarówno nie mających jak i mających kontakt z żywnością w przemyśle spożywczym i gastronomii. Dodatek gliceryny zabezpiecza skórę przed nadmiernym wysuszaniem. Do użytku powszechnego.
Dostępność : Brak w magazynie
SKU : 4611

Dostępne opcje :

29.40

29.40

84.00ROVLON 70 Płyn do dezynfekcji Rąk i Powierzchni
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym : 0235/TP/2020

Płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym przeznaczony do higienicznej deezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni materiałów zarówno nie mających jak i mających kontakt z żywnością w przemyśle spożywczym i gastronomii.
Dodatek gliceryny zabezpiecza skórę przed nadmiernym wysuszaniem. Do użytku powszechnego.

SUBSTANCJE CZYNNE: Etanol CAS: 64-17-5, WE:200-578-6, zaw. 73g/100g (80% obj.)

STOSOWANIE:
Higiena Rąk : Pobrać minimum 3ml żelu i nanieść na uprzednio umyte, dobrze osuszone dłonie. Dokładnie wcierać, rozprowadzając po wewnętrznych i zewnętrznych częściach dłoni, aż do całkowitego wyschnięcia, (przez około 30 sekund). Nie spłukiwać wodą.
Dezynfekcja Powierzchni : Powierzchnie uprzednio umyte preparatem detergentowym, spłukane i osuszone, spryskać płynem przy pomocy atomizera lub przetrzeć czystą ścierką. Pozostawic do odparowania.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 35°C.

NUMER SERII: określa jednocześnie datę produkcji:

DATA WAŻNOŚCI : 3 lata od daty produkcji.

ZAWIERA: Alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, gliceryna, nadtlenek wodoru H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 – Działa drażniąco na oczy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Nie występują bezpośrednie ani pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka wynikające ze stosowania produktu

PIERWSZA POMOC:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj