close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kleen Power Cleaner A - alkaliczny środek do zanieczyszczeń tłuszczami Alkaliczny środek do czyszczenia powierzchni zanieczyszczonych tłuszczem i olejem. Szczególnie polecany do powierzchni z ceramiki i metalu.
Dostępność : na zamówienie
SKU : 0

Dostępne opcje :

33.21

33.21

260.76Kleen Power Cleaner A
Produkt przeznaczony do codziennego czyszczenia łazienek znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków, obszarów przemysłowych i obszarów kuchennych, do usuwania zabrudzeo, osadów i pozostałości tłuszczu i oleju. Szczególnie zalecany do powierzchni odpornych na alkalia z ceramiki i metalu. Nie zalecany do czyszczenia marmuru i emalii.

Sposób użycia i dozowanie
W zależności od stopnia zabrudzenia nanieśd koncentrat produktu lub rozcieoczony produkt (1,25-2,5%, 100- 200 ml produktu na 8 l wody) na czyszczoną powierzchnię. W razie koniecznośd, pozostawid produkt na powierzchni do momentu zadziałania, a następnie spłukad rozpuszczony brud

Stosowanie w automatach czyszczących:
w zależności od wskazówek producenta urządzenia stosowad roztwór nie mocniejszy niż 1%. W przypadku silniejszych zabrudzeo powierzchnię czyścid odcinkami. Wydajnośd czyszczenia można zwiększyd poprzez zastosowanie pada. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzid próbę materiału w niewidocznym miejscu. Za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego stosowania produktu nie ponosimy odpowiedzialności.

Dane techniczne
Postad klarowna, niebieska ciecz
Zapach cytrynowy Lepkośd niska lepkośd
Gęstośd 1090 g/l pH (koncentrat) 13
Zawiera: fosfoniany (5-15%), anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), fosforany (<5%), kompozycje zapachowe (D-limonen). Data ważności: dwa lata od daty produkcji

Zastosowane w produkcie środki powierzchniwo czynne spełniają wymagania biodegradowalności zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004.

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj