close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arcandis Alufin - płyn do mycia naczyń aluminiowych Płynny koncentrat przeznaczony do mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych. Produkt zapewnia gruntowne usunięcie resztek tłuszczu, skrobi i białka oraz zaschniętych resztek jedzenia. ARCANDIS®- Alufin zapobiega nawarstwianiu się wapnia przy użyciu wody od miękkiej do srednio-twardej. Dzięki specjalnej ochonie antykorozyjnej znakomicie nadaje się do zastosowania w zmywarkach do garnków oraz do mycia aluminium.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

643.62

643.62ARCANDIS®-Alufin
Płyn do mycia naczyń aluminiowych

Właściwości
Płynny koncentrat przeznaczony do mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych.
Produkt zapewnia gruntowne usunięcie resztek tłuszczu, skrobi i białka oraz
zaschniętych resztek jedzenia. ARCANDIS®- Alufin zapobiega nawarstwianiu
się wapnia przy użyciu wody od miękkiej do średnio-twardej. Dzięki specjalnej
ochonie antykorozyjnej znakomicie nadaje się do zastosowania w zmywarkach
do garnków oraz do mycia aluminium.

Skład (wg 648/2004/WE)
Zasady, środek ułatwiający rozpuszczanie, fosforany 5-15 %, fosfoniany < 5 %,
dyspergatory, inhibitory korozji.
pH (koncentratu) = ok. 13,5 pH (roztworu roboczego) = ok. 10
Obszar zastosowania
Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie
zasad takich jak: aluminium, stal szlachetna, srebro, porcelana, tworzywo
sztuczne. Należy wcześniej sprawdzić działanie środka na aluminium
eloksalowane. Nie używać do mycia naczyń miedzianych, mosiężnych i z
gumowymi elementami. Optymalny wynik mycia zostaje uzyskany w kombinacji
z nabłyszczaczem do naczyń ARCANDIS®-Shine lub -Splend.

Sposób użycia
Dozowanie produktu ARCANDIS®-Alufin następuje za
pośrednictwem dozownika zmywarki lub zaprogramowanego
urządzenia dozującego KIEHLA. W celu osiągnięcia
najlepszego efektu zmywania dozowanie zostaje
nastawione przez technika serwisowego KIEHLA
i dopasowane odpowiednio do warunków obiektowych
(twardości wody, stopnia zabrudzenia, rodzaju zmywarki).
Wartości dozowania mieszczą się w przedziałach 2 - 6 g na 1 L wody.

Zużycie
Zużycie chemii zależy od specyficznych warunków obiektowych i wprowadzonych danych.
GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy. P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308/313 W przypadku narażenia lub styczności:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: Sodium Silicate (INCI).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj