close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arcandis Classic - płyn o małej zawartości chloru, do mycia naczyń Płynny środek w koncentracie przeznaczony do mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach jedno - i wielokomorowych. ARCANDIS®-Classic zapewnia szczególnie szybkie i dokładne usuwanie osadów z herbaty i kawy oraz uporczywch resztek jedzenia. Redukuje długotrwale nawarstwianie skrobii na mytych naczyniach. Produkt jest wysokoskuteczny przy każdej twardości wody, zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych, przez co przyczynia się do zachowania wartości ekspoloatowanych zmywarek.
Dostępność : w magazynie
SKU : 1700

Dostępne opcje :

507.18

507.18

997.17ARCANDIS®-Classic
Intensywny środek do mycia naczyń o
niewielkiej zawartości chloru

Właściwości
Płynny środek w koncentracie przeznaczony do mycia naczyń w przemysłowych
zmywarkach jedno - i wielokomorowych. ARCANDIS®-Classic zapewnia szczególnie
szybkie i dokładne usuwanie osadów z herbaty i kawy oraz uporczywch resztek
jedzenia. Redukuje długotrwale nawarstwianie skrobii na mytych naczyniach. Produkt
jest wysokoskuteczny przy każdej twardości wody, zapobiega tworzeniu się osadów
wapiennych, przez co przyczynia się do zachowania wartości ekspoloatowanych
zmywarek. Formuła ARCANDIS®-Classic zapewnia higieniczną czystość naczyń.
Skład (wg 648/2004/WE)
Fosforany 15-30%, środek wybielający na bazie chloru < 5%, fosfoniany, zasady,
inhibitor korozji.
pH (koncentratu) = ok. 13,5 pH (roztworu roboczego) = ok. 11
Obszar zastosowania
Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad
takich jak: porcelana, szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Nie używać
do mycia aluminium, gumy i naczyń z delikatną dekoracją! Optymalny wynik
mycia zostaje uzyskany w kombinacji ze środkiem do płukania naczyń
ARCANDIS®-Shine lub -Spelnd.
Sposób użycia
Dozowanie produktu ARCANDIS®-Classic następuje za
pośrednictwem dozownika zmywarki lub zaprogramowanego
urządzenia dozującego KIEHLA. W celu osiągnięcia najlepszego
efektu zmywania dozowanie zostaje nastawione przez technika
serwisowego KIEHLA i dopasowane odpowiednio do warunków
obiektowych (twardości wody, stopnia zabrudzenia, rodzaju zmywarki).
Wartości dozowania mieszczą się w przedziałach 2-5 g na 1 L wody.
Po zmianie produktu należy przepłukać gruntownie wodą urządzenie
dozujące i przynależne wężyki.

Zużycie
Zużycie chemii zależy od warunków obiektowych i wprowadzonych danych.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W kontakcie z kwasami uwalnia
toksyczne gazy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy. P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: Sodium Hypochlorite / Potassium Hydroxide (INCI).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj