close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arcandis Craft - płyn do gruntownego mycia naczyń Płynny, wysoko-alkaliczny środek przeznaczony do mycia gruntownego naczyń w przemysłowych zmywarkach jedno- i wielokomorowych. ARCANDIS®-Craft usuwa z naczyń najbardziej uporczywe resztki skrobii i potraw. Cykliczne stosowanie produktu w zmywarkach przemysłowych zastępuje pracochłonne mycie gruntowne naczyń w procesie namaczania.
Dostępność : w magazynie
SKU : 3390

Dostępne opcje :

219.43

219.43ARCANDIS®-Craft
Płyn do gruntownego mycia naczyń

Właściwości
Płynny, wysokoalkaliczny środek przeznaczony do mycia gruntownego naczyń
w przemysłowych zmywarkach jedno- i wielokomorowych. ARCANDIS®-Craft
usuwa z naczyń najbardziej uporczywe resztki skrobii i potraw. Cykliczne
stosowanie produktu w zmywarkach przemysłowych zastępuje pracochłonne
mycie gruntowne naczyń w procesie namaczania.
Skład (wg 648/2004/WE)
Zasady, substancje pomocnicze, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %,
amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne < 5%.
pH (koncentratu) = ok. 14 pH (roztworu roboczego) = ok. 12,5
Obszar zastosowania
Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie
zasad takich jak: porcelana, szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne.
Nie używać do mycia aluminium i srebra!
Sposób użycia
Zmywarkę napełnić świeżą wodą. ARCANDIS®-Craft dozować ręcznie,
dozowanie 10-40 ml na 1 L wody. Umyte naczynia spłukać maszynowo
wybierając opcję najdłuższego płukania. Na zakończenie zmywarkę napełnić
ponownie świeżą wodą, a umyte gruntownie naczynia jeszcze raz przepłukać
stosując zwykłe zasady.
Ze względów bezpieczeństwa produkt powinien być stosowany wyłącznie
przez personel, który wcześniej został odpowiednio przeszkolony.
Zużycie
Zużycie chemii zależy od warunków obiektowych i wprowadzonych danych.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P 280 Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P 305/351/338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P 308/313 W przypadku narażenia lub styczności:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: Sodium Hydroxide (INCI).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj