close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arcandis Eco - delikatny płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych Płynny środek w koncentracie przeznaczony do mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach jedno - i wielokomorowych. ARCANDIS®-Eco zapewnia szczególnie szybkie i dokładne usuwanie osadów z herbaty i kawy oraz uporczywch resztek jedzenia. Redukuje długotrwale nawarstwianie skrobii na mytych naczyniach. Produkt jest wysokoskuteczny przy każdej twardości wody, zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych, przez co przyczynia się do zachowania wartości eksploatowanych zmywarek.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

536.96

536.96

1 048.02ARCANDIS®-Eco
Wysokowydajny delikatny płyn do mycia naczyń
zwykłych i szklanych
Właściwości
Płynny środek w koncentracie przeznaczony do mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach jednoi wielokomorowych. ARCANDIS®-Eco zapewnia szczególnie szybkie i dokładne usuwanie osadów z
herbaty i kawy oraz uporczywch resztek jedzenia. Redukuje długotrwale nawarstwianie skrobii na
mytych naczyniach. Produkt jest wysokoskuteczny przy każdej twardości wody, zapobiega tworzeniu
się osadów wapiennych, przez co przyczynia się do zachowania wartości eksploatowanych zmywarek.
Nowoczesna formuła ARCANDIS®-Eco jest wolna od NTA, chloru i fosforanu, a przez to szczególnie
przyjazna dla środowiska naturalnego i delikatna dla czyszczonego materiału.
Skład (wg 648/2004/WE)
Zasady, fosfoniany < 5 %, polikarboksylany < 5 %, inhibitor korozji.
pH (koncentratu) = ok. 14 pH (roztworu roboczego) = ok. 10,5
Obszar zastosowania
Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad
takich jak: porcelana, szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Nie używać do
mycia aluminium, gumy i naczyń z delikatną dekoracją! Optymalny wynik mycia
zostaje uzyskany w kombinacji ze środkiem do płukania naczyń ARCANDIS®-
Shine lub -Splend.
Sposób użycia
Dozowanie produktu ARCANDIS®-Eco następuje za
pośrednictwem dozownika zmywarki lub zaprogramowanego
urządzenia dozującego KIEHLA. W celu osiągnięcia
najlepszego efektu zmywania dozowanie zostaje ustawione
przez technika serwisowego KIEHLA i dopasowane odpowiednio
do warunków obiektowych (twardości wody, stopnia zabrudzenia,
rodzaju zmywarki). Stosować się do wskazówek dotyczących dozowania.

Zużycie
Zużycie chemii zależy od warunków obiektowych i wprowadzonych danych.
GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: Potassium Hydroxide (INCI).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj