close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arcandis Forte - intensywne mycie w zmywarkach przemysłowych Płynny, wysoko alkaliczny koncentrat przeznaczony do mycia gruntownego naczyń w zmywarkach przemysłowych. Produkt jest wolny od chloru i fosforanów, posiada dużą siłę mycia. Bardzo efektywnie usuwa warstwy skrobi i zabrudzenia białkiem, zwłaszcza przy dużej szybkości przesuwu taśmy. Zapewnia higieniczne mycie naczyń zapobiegając odkładaniu się skrobi. ARCANDIS®-Forte jest produktem przeznaczonym do stosowania z wodą miękką, w szczególności do skali twardości 3 °dH (0,534 mmol/L).
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

448.81

448.81

878.87ARCANDIS®-Forte
Intensywny płyn do mycia naczyń w
zmywarkach przemysłowych

Właściwości
Płynny, wysokoalkaliczny koncentrat przeznaczony do mycia gruntownego naczyń
w zmywarkach przemysłowych. Produkt jest wolny od chloru i fosforanów, posiada dużą
siłę mycia. Bardzo efektywnie usuwa warstwy skrobi i zabrudzenia białkiem, zwłaszcza
przy dużej szybkości przesuwu taśmy. Zapewnia higieniczne mycie naczyń zapobiegając
odkładaniu się skrobi. ARCANDIS®-Forte jest produktem przeznaczonym do stosowania z
wodą miękką, w szczególności do skali twardości 3 °dH ( 0,534 mmol/L). W przypadku
wyższej twardości wody należy zainstalować urządzenie zmiękczające wodę.
Skład (wg 648/2004/WE)
Zasady, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, amfoteryczne związki
powierzchniowo-czynne < 5%, substancje pomocnicze.
pH (koncentratu) = ok. 14 pH (roztworu roboczego) = ok. 11
Obszar zastosowania
Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie
zasad takich jak: porcelana, stal szlachetna, tworzywo sztuczne.
Nie używać do mycia aluminium, gumy i naczyń z delikatną
dekoracją! Optymalny wynik mycia zostaje uzyskany w
kombinacji z nabłyszczaczem do naczyń ARCANDIS®-Shine
lub -Splend.
Sposób użycia
Dozowanie produktu ARCANDIS®-Forte następuje za
pośrednictwem dozownika zmywarki lub zaprogramowanego
urządzenia dozującego KIEHLA. W celu osiągnięcia najlepszego
efektu zmywania dozowanie zostaje nastawione przez technika
serwisowego KIEHLA i dopasowane odpowiednio do warunków
obiektowych (twardości wody, stopnia zabrudzenia, rodzaju zmywarki).
Wartości dozowania mieszczą się w przedziałach 1 - 3,5 g na 1 L wody.
Po zmianie produktu należy przepłukać gruntownie wodą urządzenie
dozujące i przynależne wężyki.
Zużycie
Zużycie chemii zależy od specyficznych warunków obiektowych i wprowadzonych danych.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305/351/338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308/313 W przypadku
narażenia lub styczności: Zasięgnąć orady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: Sodium Hydroyide (INCI).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj