close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arcandis Powder - proszek do mycia naczyń w zmywarkach Proszek przeznaczony do mycia naczyń w zwykłych, domowych zmywarkach. Nadaje się również do zastosowania w zmywarkach półprofesjonalnych. Produkt usuwa wszelkie resztki jedzenia oraz zapewnia higieniczny i błyszczący wynik mycia. Znakomicie rozpuszcza osad po kawie i herbacie dzięki zawartości aktywnego tlenu. Zawarte w produkcie ochronne substancje antykorozyjne umożliwiają delikatne mycie naczyń szklanych. ARCANDIS®-Powder jest wolny od chloru i fosforanów, a przez to szczególnie przyjazny dla środowiska naturalnego.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

250.17

250.17ARCANDIS®-Powder
Proszek do mycia naczyń w zmywarkach

Właściwości
Proszek przeznaczony do mycia naczyń w zwykłych, domowych zmywarkach. Nadaje się
również do zastosowania w zmywarkach półprofesjonalnych. Produkt usuwa wszelkie resztki
jedzenia oraz zapewnia higieniczny i błyszczący wynik mycia. Znakomicie rozpuszcza osad po
kawie i herbacie dzięki zawartości aktywnego tlenu. Zawarte w produkcie ochronne substancje
antykorozyjne umożliwiają delikatne mycie naczyń szklanych. ARCANDIS®-Powder jest wolny
od chloru i fosforanów, a przez to szczególnie przyjazny dla środowiska naturalnego.
Skład (wg 648/2004/WE)
Wybielacz na bazie tlenu 5-15%, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5%,
polikarboksylany <5%, fosfoniany 5%, enzymy (proteaza, amylaza).
pH (1 % roztwór) = ok. 10,9
Obszar zastosowania
Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad takich jak:
porcelana, szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Kryształ, ręcznie malowaną porcelanę,
garnki i patelnie aluminiowe oraz sztućce z drewnianą rączką najlepiej myć ręcznie.
Nie stosować do mycia srebra. Optymalny wynik mycia zostaje uzyskany w kombinacji
z ARCANDIS®-Splend i ARCANDIS®-Salt.
Sposób użycia
Należy przestrzegać zaleceń producenta zmywarki. Przed załadowaniem
naczyń do zmywarki usunąć z nich luźne zabrudzenia. Regularnie kontrolować
czystość filtrów. Odpowiednio wcześniej uzupełnić komory przeznaczone
na sól (zmiękczającą) oraz nabłyszczacz, a dozowanie dopasować do lokalnej
twardości wody zgodnie z zaleceniami producenta.
18 g proszku wsypać do komory dozowania lub zbiornika zmywarki.
W przypadku ekstremalnych zabrudzeń dodać dodatkowo18 g proszku do
zbiornika zmywarki. Następnie wybrać program mycia i włączyć zmywarkę.

Zużycie
Zużycie chemii zależy od specyfiki danego obiektu oraz programu mycia.
GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
Działa drażniąco na oczy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza
należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P305/351/338 W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337/313 W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
EUH208 Zawiera: Subtylizyna. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Produkt nie jest prodktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/EG Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj