close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arenas Avenir - płynny, wysokoskoncentrowany środek piorący ARENAS®-avenir jest środkiem piorącym do stosowania we wszystkich zakresach temperatur pozbawionym barwników i substancji zapachowych oraz wolnym od tenzydów, fosforanów i mydła. Posiada wyjątkową siłę prania w temp. 40 ° C, 60°C i 90°C. Formuła przyjazna dla środowiska naturalnego umożliwia w pełni bezpianowe pranie wszystkich tekstyliów z wyjątkiem wełny i jedwabiu. Polecany przede wszystkim do prania tekstyliów przeznaczonych do sprzątania.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

575.44

575.44

1 134.44ARENAS®-avenir
Płynny, wysokoskoncentrowany środek piorący
wolny od tenzydów

Właściwości
ARENAS®-avenir jest uniwersalnym środkiem piorącym pozbawionym barwników i substancji
zapachowych oraz wolnym od tenzydów, fosforanów i mydła. Posiada wyjątkową siłę prania w
temp. 40 ˚ C, 60˚ C i 90˚ C. Formuła przyjazna dla środowiska naturalnego umożliwia w pełni
bezpianowe pranie wszystkich tekstyliów z wyjątkiem wełny i jedwabiu. Polecany przede
wszystkim do prania tekstyliów przeznaczonych do sprzątania. ARENAS®-avenir usuwa z
tekstyliów także uporczywe zabrudzenia bez potrzeby stosowania dodatkowo wzmacniacza
prania. W przypadku uzyskania efektu wybielania możliwa jest kombinacja ARENAS®-avenir
z ARENAS®-oxydes, przy czym również w tym połączeniu pranie pozostaje wolne od
tenzydów. Produkt certyfikowany przez niemiecki instytut Hohenstein Laboratories
pod kątem trwałości materiału oraz wydajności prania.
Skład (wg 648/2004/WG)
Związki kompleksotwórcze, zasady, inhibitory korozji.
pH (koncentratu): ok. 14 pH (roztworu roboczego): ok. 11
Obszar zastosowania
Do prania białych i kolorowych tekstyliów oraz tekstyliów przeznaczonych do sprzątania w
pralkach wyposażonych w technikę dozowania płynów piorących. Należy zwrócić uwagę na
maksymalną temperaturę prania pojedynczych tekstyliów. Nie stosować do wełny i jedwabiu!
Sposób użycia
W procesie prania głównego tekstylia posortowane wg rodzaju i koloru zostają
wyprane w ARENAS®-avenir zgodnie z podaną temperaturą prania. Kanister
ARENAS®-avenir należy podłączyć do przyłącza pompy przeznaczonej dla
środka do prania głównego. Dozowanie jest określone programem pralki i następuje
automatycznie. ARENAS®-avenir ze względu na specyfikę składu należy zawsze pompować do
pralki w stanie rozcieńczonym z wodą.

Zużycie na kg prania
Zużycie chemii zależy od wielkości używanej pralki.
GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305/351/338 BEI W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308/313 W przypadku
narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: Potassium Hydroxide (INCI).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj