close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arenas Compact - uniwersalny płyn do prania tekstyliów ARENAS®-compact jest uniwersalnym enzymatycznym środkiem piorącym wolnym od fosforanów o wyjątkowej sile prania w temp. od 30 do 90° C. Dzięki zawartości inhibitorów szarzenia i enzymów produkt usuwa także mocne zabrudzenia jak np. plamy z krwi i białka. Produkt pierze doskonale mocno zabrudzone tekstylia używane w sektorze hotelarskim oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego. ARENAS®-compact przeznaczony jest do prania wszystkich tekstyliów, zwłaszcza tekstyliów do sprzątania.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

65.93

65.93ARENAS®-compact
Uniwersalny płyn do prania
Właściwości
ARENAS®-compact jest uniwersalnym enzymatycznym środkiem piorącym wolnym od
fosforanów o wyjątkowej sile prania w temp. od 30 do 90˚ C. Dzięki zawartości inhibitorów
szarzenia i enzymów produkt usuwa także mocne zabrudzenia jak np. plamy z krwi i białka.
Produkt pierze doskonale mocno zabrudzone tekstylia używane w sektorze hotelarskim oraz
w zakładach przetwórstwa spożywczego. ARENAS®-compact przeznaczony jest do prania
wszystkich tekstyliów, zwłaszcza tekstyliów do sprzątania.
Skład (wg 648/2004/WE)
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne 15-30 %, anionowe związki
powierzchniowo-czynne 5-15 %, mydło 5-15 %, fosfoniany < 5 %,
polikarboksylaty < 5 %, wybielacze optyczne < 5 %, enzymy, barwniki,
substancje zapachowe, konserwanty (Benzisothiazolinone).
pH (koncentratu)= ok. 9,5 pH (roztworu roboczego)= ok. 8,5
Obszar zastosowania
Do prania wszystkich tekstyliów, także tekstyliów przeznaczonych do sprzątania
oraz do prania bielizny sportowej, wełny i jedwabiu w temperaturze od 30-90 ˚C.
Należy zwrócić uwagę na maksymalną temperaturę prania pojedynczych tekstyliów.
Sposób użycia
1 doza (główka dozująca) = 40 ml

Zużycie na kg prania
Zużycie chemii zależy od wielkości używanej pralki.
GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H319 Działa drażniąco na oczy. P280 Stosować ochronę oczu. P305/351/338 W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj