close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arenas Enzyma - płynny, enzymatyczny środek piorący Zawarte w produkcie ARENAS®-Enzyma specjalne enzymy usuwają z tkanin mocne zabrudzienia krwią i białkiem, co powoduje, że ARENAS®-Enzyma preferowana jest do prania tekstyliów w szpitalach, domach spokojnej starości, zakładach przemysłu spożywczego oraz w hotelach i restauracjach. Enzymatyczny środek piorący wolny od fosforanów nadajający się do prania wszystkich tekstyliów.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

842.38

842.38

1 667.70ARENAS®-enzyma
Płynny enzymatyczny środek piorący

Właściwości
Zawarte w produkcie ARENAS®- enzyma specjalne enzymy usuwają z tkanin mocne
zabrudzienia krwią i białkiem, co powoduje, że ARENAS®- enzyma preferowana jest
do prania tekstyliów w szpitalach, domach spokojnej starości, zakładach przemysłu
spożywczego oraz w hotelach i restauracjach. Enzymatyczny środek piorący wolny
od fosforanów przeznaczony jest do prania wszystkich tekstyliów.
Skład (wg 648/2004/WE)
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne 15-30 %, anionowe związki powierzchniowoczynne 5-15 % mydło 5-10 %, fosfoniany < 5 %, polikarboksylaty < 5 %, wybielacze
optyczne < 5 %, enzymy, barwniki, substancje zapachowe (Lilial), konserwanty
(Benzisothiazolinone).
pH (koncentratu): ok. 9 pH (roztworu roboczego): ok.7,5
Obszar zastosowania
Do prania wszystkich tekstyliów także wełny i jedwabiu w temperaturze 30-60°C.
Należy zwrócić uwagę na maksymalną temperaturę prania pojedynczych
tekstyliów.
Sposób użycia
Kanister ARENAS®- enzyma należy podłączyć do przyłącza pompy
przeznaczonej dla środka do prania wstępnego/ delikatnego (głównego).
Dozowanie jest określone programem pralki i następuje automatycznie.

Zużycie na kg prania
Zużycie chemii zależy od wielkości stosowanej pralki.

GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H 319 Działa drażniąco na oczy. P 280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy. P 305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj