close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arenas Exet 1 - odplamimacz do tkanin - tłuszcz, olej, sosy Specjalny produkt do usuwania plam z oleju i tłuszczu z białych i kolorowych tekstyliów. Przeznaczony zwłaszcza do tekstyliów z zabrudzeniami pochodzenia przemysłowego i gastronomicznego.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0129

Dostępne opcje :

87.92

87.92

684.38ARENAS®-exet 1
Produkt do usuwania plam z białych i kolorowych tkanin, usuwa plamy z oleju i tłuszczu

Właściwości
Specjalny produkt do usuwania plam z oleju i tłuszczu z białych i kolorowych tekstyliów.
Przeznaczony zwłaszcza do tekstyliów z zabrudzeniami pochodzenia przemysłowego i gastronomicznego.

Skład (wg 648/2004/WE)
Węglowodory alifatyczne, niejonowe związki powierzchniowo-czynne 5-15 %,
rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, substancje zapachowe (Hexyl cinnamal,
Linalool, Benzyl salicylate, Geraniol, Lilial).
Obszar zastosowania
Do wstępnej obróbki plam na białych i kolorowych tekstyliach bezpośrednio
przed procesem prania w pralce.
Sposób użycia
Przed przystąpieniem do prania spryskać plamę nierozcieńczonym produktem
ARENAS®-exet 1,odczekać 5-10 min., wyprać w pralce jak zwykle.
Nie dopuścić do zaschnięcia produktu!
Zużycie
Zużycie zależy od stopnia zabrudzenia.

GHS 02, 08, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H226 Łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić
śmiercią. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. P210
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. P301+P330+P331 W PRZYPADKU
POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
Zawiera: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj