close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arenas Wash - płynny, wysokoskoncentrowany środek piorący ARENAS®-Wash jest płynnym, wysokoskoncentrowanym środkiem piorącym wolnym od fosforanów o wyjątkowej sile prania w temp. 30°C, 40°C, 60°C i 90°C. Dzięki zawartości inhibitorów szarzenia i specjalnej kombinacji związków powierzchniowo- czynnych ARENAS®-Wash stosowany jest zarówno jako samodzielny oraz jako bazowy środek piorący w kombinacji z ARENAS®- excellent i/ lub ARENAS®- oxydes. Stosowanie ARENAS®-Wash zapewnia tekstyliom nienaganną optykę.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

613.71

613.71

1 227.40ARENAS®-wash
Płynny, wysokoskoncentrowany środek piorący

Właściwości
ARENAS®- wash jest wysokoskoncentrowanym środkiem piorącym wolnym od fosforanów
o wyjątkowej sile prania w temp. 30˚ C, 40˚ C, 60˚ C i 90˚ C. Dzięki zawartości inhibitorów szarzenia
i specjalnej kombinacji związków powierzchniowo-czynnych ARENAS®- wash stosowany jest
zarówno jako uniwersalny oraz jako bazowy środek piorący w kombinacji z ARENAS®- excellent i/ lub
ARENAS®- oxydes. Stosowanie ARENAS®- wash zapewnia tekstyliom nienaganną optykę.

Skład (wg 648/2004/WE)
Anionowe związki powierzchniowo-czynne 5-15 %, niejonowe związki powierzchniowo-czynne 15-30%,
mydło < 5 %, fosfoniany < 5 %, wybielacze optyczne < 5 %, barwniki, substancje zapachowe (Lilial).
pH (koncentratu) = ok. 11 pH (roztworu roboczego) = ok. 9
Obszar zastosowania
Do prania wszystkich tekstyliów także bielizny sportowej, wełny i jedwabiu. W kombinacji z ARENAS®-
oxydes lub ARENAS®- excellent i ARENAS®- oxydes, ARENAS®- wash stosowany jest do chemotermicznej dezynfekcji prania wszystkich tekstyliów odpornych na działanie zasad i nadających się
do wybielania. Należy zwrócić uwagę na maksymalną temperaturę prania pojedynczych tekstyliów.

Sposób użycia
W procesie prania głównego tekstylia posortowane wg rodzaju i koloru zostają wyprane
w ARENAS®- wash zgodnie z zalecaną temperaturą prania. Kanister ARENAS®- wash
należy podłączyć do przyłącza pompy przeznaczonej dla środka do prania głównego.
Dozowanie jest określone programem pralki i następuje automatycznie.

Zużycie na kg prania
Zużycie chemii zależy od wielkości użytej pralki.

GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H319 Działa drażniąco na oczy. R 280 Ochronę oczu. P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Nadal płukać.
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj