close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Coffexano Clean Tab2 - tabletki do czyszczenia ekspresów do kawy Tabletki czyszczące do usuwania zabrudzeń oleistych i tłuszczowych z kawy, garbników (taniny) oraz resztek , które osadzają się w ekspresach do kawy oraz w termosach podczas ich używania. Regularne stosowanie produktu zapobiega powstawaniu osadów , zachowuje wartość urządzenia oraz pozwala cieszyć się czystym smakiem kawy. Formuła produktu jest przyjazn a dla materiału czyszczonego oraz wolna od barwników i substancji zapachowych.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

164.76

164.76Coffexa-clean-Tab2
Tabletki do czyszczenia ekspresów do kawy

Właściwości
Tabletki czyszczące do usuwania zabrudzeń oleistych i tłuszczowych z kawy, garbników (taniny)
oraz resztek, które osadzają się w ekspresach do kawy oraz w termosach podczas ich
używania. Regularne stosowanie produktu zapobiega powstawaniu osadów, zachowuje wartość
urządzenia oraz pozwala cieszyć się czystym smakiem kawy. Formuła produktu jest przyjazna
dla materiału czyszczonego oraz wolna od barwników i substancji zapachowych.
Skład (wg 648/2004/WE)
Środek wybielający na bazie aktywnego tlenu > 30%, fosforany 15- 30%, niejonowe związki
powierzchniowo-czynne < 5%, fosfoniany < 5 %.
pH (1% w wodzie): ok. 10
Obszar zastosowania
Produkt przeznaczony do ekspresów w pełni zautomatyzowanych, ekspresów
półprofesjonalnych, ekspresów filtrowych przelewowych, ekspresów do przyrządzania espresso
oraz do czajników i termosów do kawy i herbaty marki: WMF, Saeco, DeLonghi, AEG, Melitta,
Bosch, Franke, Jura, Krups, Miele,Siemens, Solis i wielu innych.
Postępować zgodnie z zaleceniami czyszczenia podanymi przez producenta w instrukcji
urządzenia. Coffexa-clean-Tab2 nadaje się do czyszczenia wszystkich ekspresów do kawy i
espressa dostępnych na rynku przy stosowaniu zgodnym z ulotką produktu. Nie stosować na
powierzchniach i częściach wrażliwych na zasady!

Sposób użycia
Należy zawsze postępować zgodnie z informacją sygnalizowaną przez urządzenie oraz zgodnie
z zaleceniami producenta co do częstotliwości czyszczenia. Sposób czyszczenia następuje
zgodnie z instrukcją obsługi dla danego urządzenia. Codzienne czyszczenie urządzenia
zapobiega odkładaniu się tłuszczu kawowego, który jełczeje i może negatywnie wpłynąć na
aromat napoju. Po zakończeniu czyszczenia należy dobrze przepłukać czystą wodą
odpowiednie części.
Czyszczenie termosów do kawy i herbaty oraz czajników: Zbiornik napełnić gorącą wodą,
włożyć 1 tabletkę, odczekać 30. min., przepłukać czystą wodą.
Zużycie na m²
Zużycie chemii jest uzależnione od specyficznych warunków obiektowych i samego
urządzenia. Przeciętne zużycie to 1 tabletka na 1 proces czyszczenia.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady
lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P280 Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: Sodium Carbonate Peroxide (INCI).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj