close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Coffexano Cit - odkamieniacz do ekspresów i urządzeń kuchennych Produkt przeznaczony jest do wszystkich dostępnych na rynku automatów i ekspresów do kawy oraz do urządzeń kuchennych, w których osadza się kamień wodny. Świetnie usuwa kamień z ekspresów do kawy, czajników na wodę, zaparzaczy, warników itp. Wolny od barwników i substancji zapachowych. Regularne odkamienianie jest warunkiem sprawnego działania urządzeń i powinno odbywać się nie później niż co 3 miesiące.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

36.64

36.64Coffexano-cit
Odkamieniacz do ekspresów do kawy i urządzeń
kuchennych

Właściwości
Coffexano-cit szybko i pewnie usuwa uporczywe osady wapienne oraz związane w nich
zabrudzenia. Tym samym produkt spełnia wymogi odnośnie zachowania sprawności
działania urządzenia, jego higieny i zachowania wartości. Regularne stosowanie
Coffexano-cit zapobiega odkładaniu się kamienia. Formuła produktu jest przyjazna dla
materiału oraz wolna od barwników i substancji zapachowych.

Skład (nach 648/2004/EG)
Kwasy organiczne, substancje dodatkowe.
pH (koncentratu)= ok. 1,5 pH (roztworu roboczego)= ok.2
Obszar zastosowania
Coffexano-cit jest przeznaczona do wszystkich dostępnych na rynku automatów i
ekspresów do kawy oraz do urządzeń kuchennych takich np. jak czajniki na wodę. Nie
stosować na powierzchniach i elementach wrażliwych na działanie kwasu.

Sposób użycia
Należy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi urządzenia odnośnie
odkamieniania. Regularne i odpowiednio wczesne odkamienianie pielęgnuje urządzenie
i powinno odbywać się nie później niż co 3 miesiące.
Odkamienianie urządzeń kuchennych i ekspresów do kawy:
50-100 ml Coffexano-cit na 1 L zimnej wody
Pojemnik na wodę napełnić roztworem Coffexano-cit. Uruchomić program
"Odkamienianie", ewentualnie przepuścić roztwór przez dyszę gorącej wody, a dla
lepszego działania odczekać krótką chwilę. Pojemnik na wodę i urządzenie przepłukać
czystą wodą. Ewentualnie rozpryskany roztwór Coffexano-cit natychmiast wytrzeć ścierką
i przemyć czystą wodą.
Zużycie
Zużycie chemii jest uzależnione od specyficznych warunków obiektowych i typu
urządzenia.

GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H319 Działa drażniąco na oczy. P280 Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj