close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Diwa Evo - płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych Płynny środek przeznaczony do mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach jedno -i wielokomorowych. DIWA-Evo zapewnia szybkie i dokładne usuwanie osadów z herbaty i kawy oraz uporczywch resztek jedzenia. Redukuje długotrwale nawarstwianie skrobii na mytych naczyniach. Produkt jest wysokoskuteczny przy każdej twardości wody i zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych. DIWA-Evo jest wolny od NTA, chloru i fosforanów, a przez to szczególnie przyjazny dla środowiska i mytego materiału.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

381.80

381.80

745.04DIWA-Evo
Płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych
Właściwości
Płynny środek przeznaczony do mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach jedno -
i wielokomorowych. DIWA-Evo zapewnia szybkie i dokładne usuwanie osadów z herbaty
i kawy oraz uporczywch resztek jedzenia. Redukuje długotrwale nawarstwianie skrobii na
mytych naczyniach. Produkt jest wysokoskuteczny przy każdej twardości wody i zapobiega
tworzeniu się osadów wapiennych. DIWA-Evo jest wolny od NTA, chloru i fosforanów,
a przez to szczególnie przyjazny dla środowiska i mytego materiału.
Skład (wg 648/2004/WE)
Amfoteryczne związki powierzchniowo- czynne < 5 %, zasady, inhibitory korozji.
pH (koncentratu): ok. 13,5 pH (roztworu roboczego): ok. 10,5
Obszar zastosowania
Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad takich jak:
porcelana, szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne. Nie używać do mycia aluminium,
gumy i naczyń z delikatną dekoracją! Optymalny wynik mycia zostaje uzyskany w
kombinacji z nabłyszczaczem DIWA-Pronto.
Sposób użycia
Dozowanie produktu DIWA-Evo następuje za
pomocą zintegrowanego dozownika zmywarki lub
zaprogramowanego urządzenia dozującego KIEHLA. W celu
osiągnięcia najlepszego efektu zmywania dozowanie zostaje
dopasowane odpowiednio do warunków obiektowych (twardości
wody, stopnia zabrudzenia, rodzaju zmywarki).
Wartości dozowania mieszczą się w przedziałach 1,5 - 5 g na 1 L wody.
W przypadku zmiany produktu dozownik i wężyki dozownika
należy gruntownie przepłukać wodą.
Zużycie
Zużycie chemii zależy od specyfki warunków obiektowych i wprowadzonych danych.
GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P 280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P 305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza. Zawiera: wodorotlenek sodu (Sodium Hydroxide (INCI)).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj