close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Grasset Plus - płyn rozpuszczający tłuszcze Alkaliczny, szybkodziałający środek do mycia kuchni przeznaczony do usuwania tłuszczu, oleju i białka pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Intensywne działanie czyszczące produktu zostało osiągnięte poprzez zastosowanie specjalnej synergicznej kombinacji tenzydów. Grasset-plus można stosować z zimną i z ciepłą wodą. Chroni przed korozją. Produkt zawiera wyłącznie składniki dopuszczone do czyszczenia w obszarze spożywczym.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0490

Dostępne opcje :

42.02

42.02

160.83Grasset-plus
Płyn rozpuszczający tłuszcze

Właściwości
Alkaliczny, szybkodziałający środek do mycia kuchni przeznaczony do usuwania tłuszczu, oleju i
białka pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Intensywne działanie czyszczące produktu zostało
osiągnięte poprzez zastosowanie specjalnej synergicznej kombinacji tenzydów. Grasset-plus
można stosować z zimną i z ciepłą wodą. Chroni przed korozją. Produkt zawiera wyłącznie składniki
dopuszczone do czyszczenia w obszarze spożywczym.

Skład (wg 648/2004/WE)
Niejonowe związki powierzchniowo-czynne 5-15 %, amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne < 5 %,
rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, związki kompleksotwórcze.
pH (koncentratu): ok. 11 pH (roztworu roboczego): ok. 10
Obszar zastosowania
Do mycia wodo- i zasadoodpornych podłóg, ścian i powierzchni w zakładach przemysłu
spożywczego, a w szczególności w: kuchniach przemysłowych, zakładach mięsnych i
ubojniach, mleczarniach, serowarniach, piekarniach, szpitalach, hotelach itp. Nadaje się
także do zastosowania w urządzeniach pianowych. Dzięki właściwościom antykorozyjnym
może być stosowany między innymi do aluminium eloksalowanego. Nie nadaje się do powierzchni
wrażliwych na zasady takich jak: linoleum, powierzchnie pokryte lakierem dyspersyjnym itp.
Sposób użycia
Przed pierwszym zastosowaniem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na
działanie produktu.

Mycie bieżące (mycie / maszynowe mycie na mokro /
mycie powierzchni):
50-200 ml na 8 L wody (ok. 1-4 szpryce).
Mycie gruntowne:
1 L na 8 L wody, szorować przy użyciu maszyny, zebrać.
Mycie pianą:
Pojemnik napełnić nierozcieńczonym produktem.
W zależności od zabrudzenia ustawić dyszę w przedziale od 1:4 do 1:10.
Powierzchnię pokryć pianą. Po ok. 10 min. spłukać czystą wodą.
Usuwanie uporczywych zabrudzeń:
Grasset-plus stosować nierozcieńczony.
Powierzchnie robocze i wyposażenie kuchni mające bezpośredni kontakt z żywnością
należy wymyć bardzo dokładnie bieżącą wodą. Ciepła woda o temperaturze ok. 40-60 ºC
przyśpiesza działanie Grassetu-plus na trwałe zabrudzenia tłuszczowe. W przypadku
zabrudzeń po białku lub tłuszczu należy pokryć powierzchnię Grassetem-plus w odpowiednim
stężeniu (z zimną wodą), a podczas szorowania podłogi wlać gorącą wodą do zbiornika
maszyny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub
nieprofesjonalnego zastosowania produktu.
Zużycie na m²
Mycie /maszynowe mycie na mokro: 0,5-1 ml
Mycie powierzchni: 1 ml
Mycie gruntowne: 40 ml
Mycie pianą: 20 ml

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P280 Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zawiera: Trideceth 5-12 (INCI).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj