close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Oxycal - płyn do sanitariatów z efektem świeżości Innowacyjna mieszanina kwasów ze składnikami uwalniającymi tlen pozwala na szybkie czyszczenie o działaniu wybielającym. Wolny od chloru. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy i niweluje plamy i przebarwienia. Przyjazny dla czyszczonego materiału.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0712

Dostępne opcje :

34.58

34.58Kiehl Oxycal
Płyn do mycia sanitariatów z efektem świeżości.
Innowacyjna mieszanina kwasów w połączeniu ze składnikami rozszczepiającymi tlen umożliwia szybkie czyszczenie o działaniu wybielającym w całym mokrym obszarze sanitarnym. Utleniające działanie tlenu neutralizuje nieprzyjemne zapachy i poprawia jakość powietrza w sanitariatach na zasadzie efektu świeżości. Uwalniany przez produkt Oxycal tlen wybiela przy regularnym użyciu ciemne plamy i przebarwienia. Produkt doskonale nadaje się do obszarów o wysokiej frekwencji np. lotniska, dworce itp.

SKŁAD (wg 64812004/WE)
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, kwasy organiczne, środki wybielające na bazie tlenu, stabilizatory, substancje zapachowe.
pH (koncentratu): ok. 1,5
pH (roztworu roboczego): ok.7

OBSZAR ZASTOSOWANIA
Do kwaso- i wodoodpornych powierzchni oraz przedmiotów takich jak: ceramiczne flizy ścienne i podłogowe, muszle WC i pisuary z ceramiki, porcelany i stali szlachetnej w obszarze sanitarnym oraz w innych obszarach, gdzie istnieje potrzeba przyjaznego dla materiału usuwania osadów wapiennych z równoczesnym działaniem wybielającym i poprawą jakości powietrza.

Uwaga!
Produkt nie nadaje się do przedmiotów i powierzchni z poliamidu, emaliowanych wanien i umywalek oraz powierzchni zawierających wapń (np. marmur).

SPOSÓB UŻYCIA
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Mycie powierzchni/ Mycie:
Nierozcieńczony produkt nanieść na mokrą ściereczkę lub nieostrą gąbkę, czyścić powierzchnię, spłukać lub zmyć wodą. W przypadku muszli WC nierozcieńczonym środkiem spryskać muszlę pod krawędzią, szorować szczotką do WC, po krótkim czasie działania spłukać wodą.

lub

1 -2 szpryce na 4-8 L zimnej wody. Roztwór roboczy nanieść na powierzchnię, myć przy pomocy gąbki, ściereczki lub mopa, na zakończenie spłukać lub zmyć czystą wodą. WC umyć przy pomocy szczotki.

Mycie gruntowne/ usuwanie wapnia:
Nierozcieńczony produkt lub w rozcieńczeniu 1:5 rozprowadzić na powierzchni. Powierzchnię wyczyścić a następnie zmyć wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!

ZUŻYCIE NA M2
Mycie powierzchni/mycie: 1 - 5 ml

GHS 07, Uwaga!, w koncentracie;
H 315 Działa drażniąco na skórę.
H 319 Działa drażniąco na oczy.
P 262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P 281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P 305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P 302/352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj