close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Patronal Eco - do sanitariatów z formułą ochronną Intensywnie czyszczący a zarazem ekologiczny płyn do mycia sanitariatów z formułą ochronną. Mocne kwasy organiczne szybko i skutecznie usuwają kamień i zabrudzenia. Przyjazny dla czyszczonego materiału. Posiada oznakowanie Eco-label
Dostępność : w magazynie
SKU : 3637

Dostępne opcje :

30.52

30.52

235.82Patronal-eco
Płyn do mycia sanitariatów z formułą ochronną

Właściwości
Szybko działający, intensywnie czyszczący płyn do bieżącego mycia sanitariatów w roztworze
gotowym do użycia na bazie kwasów w nowoczesnej ekologicznej kombinacji. Zawartość
mocnych kwasów organicznych umożliwia szybkie i bezproblemowe usunięcie wszystkich
rodzajów zabrudzeń w obszarze sanitarnym przy jednoczesnej ochronie powierzchni.
Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów takie jak: chromowany i niechromowany mosiądź,
emalia, przedmioty z tworzywa sztucznego wrażliwego na kwasy, aluminium eloksalowane
oraz powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego wrażliwe na działanie kwasu mogą
ulec uszkodzenu pod wływem kwasowego odczynu produktu.

Skład (wg 648/2004/WE)
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, kwasy organiczne, rozpuszczalne
w wodzie rozpuszczalniki, barwniki, substancje zapachowe.
pH (koncentratu): ok. 1 pH (roztworu roboczego): ok. 4
Obszar zastosowania
Do kwaso- i wodoodpornych powierzchni oraz przedmiotów w obszarze sanitarnym takich jak:
ceramiczne flizy ścienne i podłogowe, umywalki, muszle WC, pisuary ceramiczne, porcelanowe
i ze stali szlachetnej. Uwaga: Przedmioty z poliamidu, emaliowane wanny i brodziki oraz
powierzchnie zawierające wapń (marmur) mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem kwasu.

Sposób użycia
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym
miejscu odporność materiału na działanie środka.
Mycie powierzchni:
Nierozcieńczony produkt nanieść na mokrą ściereczkę lub
nieostrą gąbkę, czyścić powierzchnię, spłukać lub zmyć wodą.
W przypadku muszli WC spryskać nierozcieńczonym środkiem
muszlę pod krawędzią, szorować szczotką do WC, po krótkim
czasie działania spłukać wodą, lub 1-2 szpryce na 4-8 L zimnej
wody. Roztwór roboczy nanieść na powierzchnię, myć przy
pomocy gąbki lub ściereczki, spłukać lub zmyć czystą wodą.
WC umyć przy pomocy szczotki.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu.

Zużycie na m²
Mycie powierzchni: 1 – 5 ml
GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308/313 przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić
się pod opiekę lekarza. Zawiera: Methanesulfonic acid (INCI)
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj