close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Powerfix Gel - silny płyn do mycia WC Płyn do mycia WC o silnym działaniu! Dzięki zwiększonej lepkości wykazuje przedłużony czas działania. Polecany do szczególnie mocnych osadów w muszlach klozetowych i pisuarach. Stosowanie na powierzchniach wrażliwych na kwasy prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń.
Dostępność : w magazynie
SKU : 4592

Dostępne opcje :

37.02

37.02Kiehl PowerFix Gel
Płyn do mycia WC o silnym działaniu. Bardzo aktywny płyn na bazie kwasu fosforowego do usuwania osadów zawierających wapń z muszli WC i pisuarów. Duża lepkość produktu przedłuża czas działania produktu i powoduje dokładne usunięcie nawet trudnorozpuszczalnych zabrudzeń. Stosowanie produktu na powierzchniach wrażliwych na kwasy prowadzi do powstania nieodwracalnych szkód materiału.

SKŁAD (wg 648/2004/WE)
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne <5 %, nieorganiczne kwasy, organiczne kwasy, barwniki, substancje zapachowe (amylcinnamal, cytronelol, metylopropanal).
pH (koncentratu): ok. 0,5

OBSZAR ZASTOSOWANIA
Wyłącznie do usuwania trudnorozpuszczalnych osadów z muszli WC i pisuarów ceramicznych, porcelanowych z nierdzewnej stali szlachetnej.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie środka. Nierozcieńczonym środkiem spryskać muszlę WC pod krawędzią lub czyszczoną powierzchnię, szorować szczotką do WC, po krótkim czasie działania spłukać wodą. Nie dopuścić do zaschnięcia produktu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!

ZUŻYCIE NA M2
Mycie intensywne: 10 ml

Niebezpieczeństwo, w koncentracie;
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H 412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P 262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P30513511338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P 308/313 W przypadku narażenia lub styczności:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Phosphoric Acid (INGI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj