close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Resinex - płyn do usuwania wosku i żywicy po piłkach do gry Usuwanie wosku i żywicy pozostałych po piłce na halach sportowych nigdy nie było tak proste! Resinex - rozpuszcza nie tylko świeże ale i zaschnięte warstwy żywicy i wosku. Powoli wysycha dzięki czemu może być stosowany na większych powierzchniach. Nie usuwa powłok znajdujących się na podłodze.
Dostępność : w magazynie
SKU : 1718

Dostępne opcje :

1 151.80

1 151.80Kiehl Resinex
Płyn do usuwania wosku i żywicy pozostałych po piłkach do gry. Środek na bazie rozpuszczalników do usuwania wosku i żywicy jakie pozostawia np. piłka ręczna na podłogach w halach sportowych. Resinex usuwa nie tylko małe, punktowe zabrudzenia woskowe po piłce lecz także grube, już zaschnięte warstwy z nawarstwionym brudem. Dzięki powolnemu wysychaniu także duże powierzchnie mogą zostać zwilżone i wyczyszczone. Resinex nie usuwa powłok znajdujących się na powierzchni.

SKŁAD (wg 648/ 2004 WE)
Węglowodory alifatyczne > 30 %

ZASTOSOWANIE
Do wszystkich podłóg i powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników takich jak: linoleum, parkiet, powierzchnie z tworzywa sztucznego oraz powierzchnie lakierowane i sklejane.

SPOSÓB UŻYCIA
Produkt stosować nie rozcieńczony! Resinex wlać do odpowiedniego urządzenia spryskującego* z dyszą pianową, rozprowadzić na powierzchni, odczekać ok. 15 min. Na zakończenie usunąć brudną wodę jak podano niżej:

Podłogi: Podłogi należy umyć maszynowo na mokro maszyną szorująco-zbierającą, czerwonym padem i roztworem roboczym Torvanu (50-100 ml na 8 L wody). Brudną wodę należy dokładnie zebrać.

Powierzchnie: Powierzchnie należy zetrzeć ściereczką i roztworem roboczym Torvanu (50-100 ml na 8 L wody). Brudną wodę należy dokładnie zebrać:

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!

* Odpowiednie urządzenia aplikacyjne Kiehla.
Art.-Nr. VFK 26 OO 50 butelka lejkowata
Art.-Nr. VVK 91 03 25 spryskiwacz
Art.-Nr. z 20 50 25 butelka z spryskiwaczem 1,5 L, niebieska, dysza pianowa PP (uszczelki VITON)
Art.-Nr. z 20 50 66 HQ ciśnieniowe urządzenie spryskujące, 5 L, czerwony, dysza pianowa

ZUŻYCIE NA M2
Mycie podłogi: 100- 200 ml
Mycie powierzchni: 100 ml

Xn Szkodliwy w koncentracie;
R 53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
S 23 Nie wdychać pary.
S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S 61 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
S 62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Zawiera rozpuszczalnik.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj