close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Vinox Eco - plyn do usuwania wapnia i tłuszczu Szybkodziałający, wysokoaktywny środek czyszczący na bazie ekologicznych kwasów do usuwania wapnia i tłuszczu. Przyjazne dla środowiska naturalnego składniki produktu Vinox-eco umożliwiają intensywne rozpuszczanie wapnia i znakomite emulgowanie zbrudzeń olejowych i tłuszczowych. Vinox-eco jest wolny od substancji zapachowych i barwników, dlatego też doskonale nadaje się do obszaru kuchennego i zakładów przemysłu spożywczego.
Dostępność : w magazynie
SKU : 1497

Dostępne opcje :

51.60

51.60

412.63Vinox-eco
Płyn do usuwania wapnia i tłuszczu

Właściwości
Szybkodziałający, wysokoaktywny środek czyszczący na bazie ekologicznych kwasów
do usuwania wapnia i tłuszczu. Przyjazne dla środowiska naturalnego składniki produktu Vinox-eco
umożliwiają intensywne rozpuszczanie wapnia i znakomite emulgowanie zbrudzeń olejowych
i tłuszczowych. Vinox-eco jest wolny od substancji zapachowych i barwników, dlatego też doskonale
nadaje się do obszaru kuchennego i zakładów przemysłu spożywczego. Stosowanie produktu na
powierzchniach wrażliwych na kwasy może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń
materiału!

Skład (wg 648/2004/WE)
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne 5-15 %, kwasy organiczne, związki antykorozyjne.
pH (koncentratu): ok. 0,5 pH (roztworu roboczego): ok. 1,5
Obszar zastosowania
Do wszystkich kwaso- i wodoodpornych powierzchni i przedmiotów znajdujących
się przede wszystkim w kuchniach i zakładach przemysłu spożywczego takich jak:
ceramiczne flizy ścienne i podłogowe, płyty bezpieczeństwa, powierzchnie robocze,
kotły ze stali szlachetnej. Nadaje się także do usuwania pozostałości cementu z
podłóg wodo- i kwasoodpornych. Powierzchnie i przedmioty sąsiadujące należy
wcześniej zabezpieczyć.

Sposób użycia
Przed pierwszym zastosowaniem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność
materiału na działanie produktu. Powierzchnie i przedmioty sąsiadujące należy wcześniej
zabezpieczyć.
Mycie gruntowne:
W zależności od zabrudzenia 1 L na 2-8 L zimnej wody. Czyszczoną powierzchnię zwilżyć
wcześniej czystą wodą. Rozprowadzić roztwór roboczy, szorować maszyną jednotarczową
i szczotką, po krótkim czasie działania zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą.
Mycie powierzchni:
W zależności od zabrudzenia 0,5 L na 5-8 L zimnej wody. Czyszczoną powierzchnię zwilżyć
wcześniej roztworem roboczym. Rozprowadzić roztwór roboczy i szorować gąbką, ścierką
lub mopem, na zakończenie spłukać lub zmyć czystą wodą. Vinox- eco można stosować przy
użyciu działka pianowego przez dozownik Arcantec. Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością
należy po wyczyszczeniu spłukać wodą pitną (8 L na m2). Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Zużycie na m²
Mycie gruntowne: 75 – 150 ml
Mycie powierzchni: 5 ml
GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli
są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: Methanesulfonic Acid (INCI).
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj