close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Wax-Ex - produkt do usuwania wosku, bezzapachowy Preparat do usuwania wosku, wolny od zapachu. Usuwa wosk na bazie rozpuszczalników, smołę, olej, bitum oraz zarysowania po obcasach. Może być stosowany tylko na podłożach odpornych na działanie rozpuszczalników (np. drewno, korek, cegła gliniana). Zapobiega pęcznieniu podłóg wrażliwych na działanie wody.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

312.88

312.88Kiehl Wax Ex
Środek do usuwania wosku. Zawiera wyłącznie rozpuszczalniki wolne od zapachu. Zapobiega pęcznieniu podłóg wrażliwych na działanie wody. Produkt nie jest mieszalny z wodą! Nie wylewać produktu do kanalizacji.

SKŁAD:
Nierozpuszczalny w wodzie rozpuszczalnik.

ZASTOSOWANIE:
Kiehl-Wax-Ex przeznaczony jest do usuwania wosku na bazie rozpuszczalników. Usuwa także smolę, olej, bitum oraz zarysowania po obcasach. Może być użyty tylko na podłożach odpornych na działanie rozpuszczalników jak np.: drewno, korek, cegła gliniana (Cotto).

SPOSÓB UŻYCIA:
Temperatura podłoża powinna wahać się w granicach od 15°C do 25°C. Pomieszczenia podczas wykonywania prac powinny być dobrze wentylowane. Nie palić!

Usuwanie wosku:
Kiehl-Wax-Ex rozprowadzić na ok. 5 m2 podłogi. Powierzchnię poddać obróbce ręcznej lub maszyną jednotarczową. Rozpuszczony brud zebrać szmatką wełnianą lub z innego chłonnego materiału. Brudu nie zbierać odkurzaczem wodnym. Pracować na następnych 5-ciu m2 powierzchni w ten sam sposób.

Mycie metodą spray w celu usunięcia zarysowań po obcasach:
Nie rozcieńczony produkt stosować do obróbki powierzchni w połączeniu z maszyną jednotarczową.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu.

ZUŻYCIE NA M2:
Usuwanie wosku: 150-200 ml
Mycie metodą spray: 3-5 ml

Xn, Szkodliwy w koncentracie;
R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry.
S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S 62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Zawiera: węglowodory.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj